Meie ettevõtte alustas tegevust 2012. aastal

Oleme pidevalt oma ametialaseid teadmisi täiendavate kvalifitseeritud spetsialistide meeskond. Meeskond, kes aitab tellijail igapäevaselt lahendada kõige keerulisemaid ning vahel raskesti elluviidavaid ja ebastandardseid ülesandeid. Meeskond, kes seab alati esikohale tellija projekti elluviimisega seotud ülesanded, töötades tema jaoks välja projektdokumentatsiooni ja olles talle abiks optimaalseima tehnilise lahenduse leidmisel.

Oskame välja töötada tehnoloogilise protsessi automatiseerimise projektdokumentatsiooni ja suudame seejärel enda peale võtta selle projekti juurutamise, s.t mõelda aegsasti tellija, tema aja peale ja andes talle üle täielikult töötava objekti, võttes enda kanda seadmete hankimise, kooste ja häälestamise, aga ka montaaži- ja reguleerimistööd. Meeskond, kes mõtleb homsele ja kannab hoolt tellija tootmisobjektide ohutu kasutamise eest.

Me loome süsteeme, mis võimaldavad seadmete pidevat seiret, aga ka seadmete tegelikule seisukorrale toetudes tehnohoolduse juhtimissüsteemi paindlikkuse arvel tootmise efektiivsust tõsta. Pakume tellijatele juba mitu aastat ülesannete kompleksset lahendamist kõrgel tehnilisel tasemel, vähendades kulutusi ja lühendades tarneaegu.